20201123 - 02

23 – 27 noiembrie 2020 – Program de pregătire teoretică și practică în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil, a personalului monahal de la Mănăstirea Capriana, Republica Moldova, desfășurat la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

Membrii echipei partenere de la Mănăstirea Căpriana au participat timp de o săptămână  la activități de instruire în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil. În cadrul programului s-au derulat:

  • Curs introductiv privind noțiuni de muzeologie, conservare și patrimoniu cultural;
  • Curs privind conservarea preventivă bunurilor de patrimoniu cultural mobil;
  • Activitate practică în depozitele Muzeului de Artă și ale Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași;
  • Instructaj practic privind mânuirea ambalarea și transportul bunurilor culturale;
  • Vizită de lucru în laboratorul de conservare – restaurare textile;
  • Activitate practică privind modalitatea de efectuare a vizitelor ghidate la Muzeul de Istorie a Moldovei;
  • Deplasare la Muzeul Mitropolitan Iași. Activitate practică referitor la modalitatea de realizare a ghidajului, la modalitatea de organizare a unei expoziții și la modalitatea de etalare a obiectelor religioase de patrimoniu mobil;
  • Vizite și ghidaje la Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași: Muzeul de Artă, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Ceasul din Turnul Palatului Culturii Iași;
  • Vizite de studiu la obiective cultural-religioase din Iași: Catedrala Mitropolitană, Biserica Trei Ierarhi, Mănăstirea Golia și altele.
20200825 - 01

25 august 2020 – Vizită de instruire desfășurată la Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova

Obiectivul principal al deplasării a fost cel de a instrui personalul monahal responsabil de viitorul muzeu din incinta Mănăstirii Căpriana, asupra modalității de monitorizare a parametrilor de mediu. În acest sens, echipa Liderului Beneficiar a efectuat demonstrații practice privind utilizarea termohigrometrelor și a prezentat modalitatea de monitorizare a valorilor zilnice ale parametrilor de mediu (temperatură și umiditate relativă).

Un alt obiectiv al deplasării a fost și cel de a verifica spațiul destinat viitorului muzeu. S-a constatat că, acesta este corespunzător din punct de vedere al normelor de conservare și al legislației în vigoare, fiind dotat cu senzori de incendiu, protecție a ferestrelor etc. Totodată, au fost realizate schimburi de informații cu privire la achizițiile prevăzute în proiect; aceste discuții au avut loc între managerii de proiect, asistentul manager și cei doi responsabili cu achiziția, din echipa Liderului Beneficiar și din partea Beneficiarului.

Deplasarea s-a făcut cu vehiculul achiziționat prin proiect de către Liderul  Beneficiar.