20210929 - 01

Întâlnirea echipei de management a proiectului la Mănăstirea Căpriana, republica Moldova: 29 septembrie – 1 octombrie 2021

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie  2021, echipa de management a proiectului „Enhancement of Căpriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization”, 2SOFT/2.1.76 (EnCaMo), de la CMNM Iași, România, s-a deplasat în Republica Moldova la Mănăstirea Căpriana. Întâlnirea echipelor de proiect (LB și B1) a avut ca scop evaluarea stadiului de implementare a proiectului, precum și evaluarea parametrilor de microclimat din Muzeul Mănăstirii Căpriana nou înființat.

Această deplasare a vizat în mod egal diseminarea informațiilor referitoare la acțiunile derulate în cadrul proiectului și distribuirea gratuită a publicației editată în cadrul acestuia Ghid de bune practici privind conservarea și valorificarea obiectelor de patrimoniu/ Good Practice Guidebook on the Conservation and Valorization of Heritage Objects reprezentanților unor lăcașuri de cult și muzee din Republica Moldova, prin intermediul vizitelor efectuate la Eparhia de Ungheni și Nisporeni, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, din Chișinău.

20210507 - 01a

Intâlnire cu reprezentanți ai agențiilor de turism din Republica Moldova, 7 mai 2021

În perioada 5 – 7 mai 2021, la Complexul Monahal Căpriana, Republica Moldova, au avut loc mai multe activități din cadrul proiectului transfrontalier Enhancement of Căpriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization”, 2SOFT/2.1.76 (EnCaMo).

 

În cadrul acestor activități au avut loc conferința de lansare a proiectului la Mănăstirea Căpriana, pe 5 mai 2021 și inaugurarea muzeului Mănăstirii Căpriana „Sf. Ierarh Gavriil”, în 6 mai 2021.

 

La întâlnirea cu agențiile de turism invitate, în data de 7 mai 2021, moderată de Arhimandrit FILARET (Cuzmin), Starețul Mănăstirii Căpriana, Republica Moldova, manager proiect din partea Mănăstirii Căpriana și de Dr. Maria Geba, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, manager proiect EnCaMo, au participat atât membrii celor două echipe de proiect, cât și reprezentanți ai agențiilor de turism din Moldova, punîndu-se bazele unei colaborări pentru promovarea turismului în zonă, obiectiv principal al proiectului.

20210606 - 01

Inaugurarea Muzeului „Sf. Ierarh Gavriil” de la Mănăstirea Căpriana, 6 mai 2021

Muzeul „Sf. Ierarh Gavriil” de la Mănăstirea Căpriana a fost inaugurat în data de 6 mai 2021, devenind astfel primul obiectiv muzeal cu artefacte religioase din Republica Moldova. Muzeul adăpostește un tezaur unic, reprezentat de vestigiile arheologice provenite din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, care au fost restaurate de specialiștii Centrului de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul CMNM Iași.

Evenimentul a fost organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Mănăstirea Căpriana din Republica Moldova, în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră „Revitalizarea Mănăstirii Căpriana pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic prin cooperare transfrontalieră și digitalizare”.

Programul zilei de 6 mai 2021 a debutat cu o ceremonie religioasă, urmată de vizitarea expoziției permanente a muzeului și de mesaje de salut din partea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove; Monica Babuc, deputat, Parlamentul Republicii Moldova; Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova; Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova; Gheorghe Postică, prof. univ. dr. hab.; Lăcrămioara Stratulat, Managerul Complexului Muzeal „Moldova” Iași; Maria Geba, manager de proiect EnCaMo, Iași; Arhimandrit FILARET (Cuzmin), Starețul Mănăstirii Căpriana.

20210423 - 01

Amnenajare a muzeului Mănăstirii Căpriana, 21-23 aprilie 2021

În perioada 21 – 23 aprilie 2021, a avut loc la Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova, activitatea de Amnenajare a muzeului Mănăstirii Căpriana, din cadrul proiectului „Enhancement of Căpriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization”, 2SOFT/2.1.76 (EnCaMo).

În cadrul acestei activități, o echipă a Beneficiarului Lider – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași , împreună cu echipa Beneficiarului – Mănăstirea Căpriana, au participat la amenajarea muzeului.

Muzeul Mănăstirii Căpriana „Sf. Ierarh Gavriil” este primul muzeu religios din Republica Moldova cu artefacte rezultate din cercetări arheologice efectuate în incinta mănăstirii.

20210416 - 01

Întâlnire cu reprezentanții agențiilor de turism, 16 aprilie 2021

În cadrul întîlnirii cu reprezentanții agențiilor de turism, din data de 16 aprilie 2021, in incinta CMNM, doamna Maria Geba, manager proiect  EnCaMo a prezentat activitățile desfășurate în cadrul proiectului accentuând asupra obiectivului principal – înființarea, la Mănăstirea Capriana, Republica Moldova, a primului muzeu cu artefacte religioase arheologice, Muzeul „Sf. Ierarh Gavriil”.

Agențiile de turism constituie un colaborator important în vederea includerii noului muzeu în circuitele turistice contribuind la dezvoltarea turismului cultural și religios în aria de aplicare a proiectului.

20210414 - 01

Expoziția Veșmintele liturgice ale Sfântului Ierarh Gavriil (Bănulescu-Bodoni) salvate prin conservare-restaurare, 14 – 20 aprilie 2021

În perioada 14 – 20 aprilie 2021, artefactele religioase restaurate – conservate au fost etalate în cadrul expoziției Veșmintele liturgice ale Sfântului Ierarh Gavriil (Bănulescu-Bodoni) salvate prin conservare-restaurare. Documentația procesului de restaurare-conservare a fost particularizată pentru fiecare exponat și prezentată pe roll-upuri poster.
Vernisajul expoziției a avut loc în data de 15 aprilie 2021, ora 11.00.
La acest eveniment, moderat de dr. Lăcrămioara Stratulat, Manager al CMNM Iași au luat cuvântul: Dr. Liviu Brătescu, Secretar de stat, Ministerul Culturii, România; Monica Babuc – Deputat, Parlamentul Republicii Moldova; Arhimandrit FILARET (Cuzmin), Starețul Mănăstirii Căpriana, Republica Moldova; Dr. Maria Geba, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, manager proiect EnCaMo.

20210209 - 01

Întâlnirea echipei de management la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, 9 – 10 februarie 2021

În perioada 9-10 februarie 2021, a avut loc la CMNM Iași, întâlnirea echipei de management a proiectului „Enhancement of Căpriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization”, 2SOFT/2.1.76 (EnCaMo), în vederea stabilirii activităților și achizițiilor prevăzute în planul proiectului.

În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre:

  1. Întârzieri cauzate de restricțiile impuse de pandemia Sars-Cov 2
  2. Stabilirea planului de achiziții și stabilirea caracteristicilor necesare întocmirii caietelor de sarcini pentru achizițiile de mobilier expozițional, suporți expunere, panouri UV, InfoTouch, panouri pentru postere.
  3. Stabilirea unui nou calendar al activităților în ceea ce privește deschiderea muzeului, realizarea conferințelor de presă restante.
20210415 - 08

În zilele de 15 – 16 aprilie 2021, la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, au avut loc lucrările Simpozionului internațional „Să salvăm împreună patrimoniul comun!”

În cadrul acestui eveniment, desfășurat după un program bine stabilit, s-au reunit specialiști din domeniul protejării patrimoniului cultural, personalități din mediul academic și reprezentanți ai unităților de cult din România și Republica Moldova. Simpozionul  a constituit un bun prilej pentru împărtășirea cunoștințelor, a expertizei  și experiențelor în vederea abordării celor mai valoroase strategii care vizează prezervarea patrimoniului cultural mobil comun.

La festivitatea de deschidere, moderată de dr. Lăcrămioara Stratulat, Manager al CMNM Iași au luat cuvântul: Dr. Liviu Brătescu, Secretar de stat, Ministerul Culturii, România; Monica Babuc –  Deputat, Parlamentul Republicii Moldova; Arhimandrit FILARET (Cuzmin), Starețul Mănăstirii Căpriana, Republica Moldova; Bobi Apăvăloaiei – Direcția Judeţeană pentru Cultură Iași; Prof. univ. dr. Ion Tentiuc – Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova; Dr. Maria Geba, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, manager proiect EnCaMo.

20210303 - 01

1 – 5 martie 2021 – Program de pregătire teoretică și practică în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil, a personalului monahal de la Mănăstirea Capriana, Republica Moldova, desfășurat la sediul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași

Membrii echipei partenere de la Mănăstirea Căpriana au participat, timp de o săptămână, la activități de instruire în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil.

În cadrul programului s-au derulat:

  • Vizite de lucru în laboratorul de restaurare textile, restaurare metal, restaurare piele  în vederea consolidării noțiunilor de conservare-restaurare a patrimoniului cultural;
  • Prezentarea diferitelor tipuri de materiale utilizate pentru realizarea casetelor de depozitare/transport (conform normelor de conservare în vigoare);
  • Activități practice la CMN „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei: cum se elaborează planul unei expoziții/muzeu; instructaj privind Fișa de evidență a unui obiect de patrimoniu arheologic;
  • Recomandări privind Fișa de conservare a unui obiect de patrimoniu cultural – modalitatea de introducere a datelor;
  • Realizarea ghidajului sub coordonarea unui muzeograf din cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași;
  • Activități practice la CMN „Moldova” Iași – Muzeul de Artă Iași – depozit;
  • Activitate practică referitor la modalitatea de organizare a unei expoziții și la modalitatea de etalare a obiectelor religioase de patrimoniu mobil.
20201226 - 01

15 decembrie 2020 – Vizită de lucru desfășurată la Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova

Obiectivul principal al deplasării a fost cel de a instrui personalul monahal responsabil de viitorul muzeu din incinta Mănăstirii Căpriana, asupra modalității de monitorizare a parametrilor de mediu. În acest sens, echipa Liderului Beneficiar a efectuat demonstrații practice privind utilizarea termohigrometrelor și a prezentat modalitatea de monitorizare a valorilor zilnice ale parametrilor de mediu (temperatură și umiditate relativă).

Un alt obiectiv al deplasării a fost și cel de a verifica spațiul destinat viitorului muzeu. S-a constatat că, acesta este corespunzător din punct de vedere al normelor de conservare și al legislației în vigoare, fiind dotat cu senzori de incendiu, protecție a ferestrelor etc. Totodată, au fost realizate schimburi de informații cu privire la achizițiile prevăzute în proiect; aceste discuții au avut loc între managerii de proiect, asistentul manager și cei doi responsabili cu achiziția, din echipa Liderului Beneficiar și din partea Beneficiarului.

Deplasarea s-a făcut cu vehiculul achiziționat prin proiect de către Liderul  Beneficiar.