20210303 - 01

1 – 5 martie 2021 – Program de pregătire teoretică și practică în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil, a personalului monahal de la Mănăstirea Capriana, Republica Moldova, desfășurat la sediul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași

Membrii echipei partenere de la Mănăstirea Căpriana au participat, timp de o săptămână, la activități de instruire în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil.

În cadrul programului s-au derulat:

  • Vizite de lucru în laboratorul de restaurare textile, restaurare metal, restaurare piele  în vederea consolidării noțiunilor de conservare-restaurare a patrimoniului cultural;
  • Prezentarea diferitelor tipuri de materiale utilizate pentru realizarea casetelor de depozitare/transport (conform normelor de conservare în vigoare);
  • Activități practice la CMN „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei: cum se elaborează planul unei expoziții/muzeu; instructaj privind Fișa de evidență a unui obiect de patrimoniu arheologic;
  • Recomandări privind Fișa de conservare a unui obiect de patrimoniu cultural – modalitatea de introducere a datelor;
  • Realizarea ghidajului sub coordonarea unui muzeograf din cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași;
  • Activități practice la CMN „Moldova” Iași – Muzeul de Artă Iași – depozit;
  • Activitate practică referitor la modalitatea de organizare a unei expoziții și la modalitatea de etalare a obiectelor religioase de patrimoniu mobil.