20201226 - 01

15 decembrie 2020 – Vizită de lucru desfășurată la Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova

Obiectivul principal al deplasării a fost cel de a instrui personalul monahal responsabil de viitorul muzeu din incinta Mănăstirii Căpriana, asupra modalității de monitorizare a parametrilor de mediu. În acest sens, echipa Liderului Beneficiar a efectuat demonstrații practice privind utilizarea termohigrometrelor și a prezentat modalitatea de monitorizare a valorilor zilnice ale parametrilor de mediu (temperatură și umiditate relativă).

Un alt obiectiv al deplasării a fost și cel de a verifica spațiul destinat viitorului muzeu. S-a constatat că, acesta este corespunzător din punct de vedere al normelor de conservare și al legislației în vigoare, fiind dotat cu senzori de incendiu, protecție a ferestrelor etc. Totodată, au fost realizate schimburi de informații cu privire la achizițiile prevăzute în proiect; aceste discuții au avut loc între managerii de proiect, asistentul manager și cei doi responsabili cu achiziția, din echipa Liderului Beneficiar și din partea Beneficiarului.

Deplasarea s-a făcut cu vehiculul achiziționat prin proiect de către Liderul  Beneficiar.