20201123 - 02

23 – 27 noiembrie 2020 – Program de pregătire teoretică și practică în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil, a personalului monahal de la Mănăstirea Capriana, Republica Moldova, desfășurat la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

Membrii echipei partenere de la Mănăstirea Căpriana au participat timp de o săptămână  la activități de instruire în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil. În cadrul programului s-au derulat:

  • Curs introductiv privind noțiuni de muzeologie, conservare și patrimoniu cultural;
  • Curs privind conservarea preventivă bunurilor de patrimoniu cultural mobil;
  • Activitate practică în depozitele Muzeului de Artă și ale Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași;
  • Instructaj practic privind mânuirea ambalarea și transportul bunurilor culturale;
  • Vizită de lucru în laboratorul de conservare – restaurare textile;
  • Activitate practică privind modalitatea de efectuare a vizitelor ghidate la Muzeul de Istorie a Moldovei;
  • Deplasare la Muzeul Mitropolitan Iași. Activitate practică referitor la modalitatea de realizare a ghidajului, la modalitatea de organizare a unei expoziții și la modalitatea de etalare a obiectelor religioase de patrimoniu mobil;
  • Vizite și ghidaje la Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași: Muzeul de Artă, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Ceasul din Turnul Palatului Culturii Iași;
  • Vizite de studiu la obiective cultural-religioase din Iași: Catedrala Mitropolitană, Biserica Trei Ierarhi, Mănăstirea Golia și altele.