20201123 - 02

23 – 27 noiembrie 2020 – Program de pregătire teoretică și practică în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil, a personalului monahal de la Mănăstirea Capriana, Republica Moldova, desfășurat la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași

Membrii echipei partenere de la Mănăstirea Căpriana au participat timp de o săptămână  la activități de instruire în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural mobil. În cadrul programului s-au derulat:

  • Curs introductiv privind noțiuni de muzeologie, conservare și patrimoniu cultural;
  • Curs privind conservarea preventivă bunurilor de patrimoniu cultural mobil;
  • Activitate practică în depozitele Muzeului de Artă și ale Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași;
  • Instructaj practic privind mânuirea ambalarea și transportul bunurilor culturale;
  • Vizită de lucru în laboratorul de conservare – restaurare textile;
  • Activitate practică privind modalitatea de efectuare a vizitelor ghidate la Muzeul de Istorie a Moldovei;
  • Deplasare la Muzeul Mitropolitan Iași. Activitate practică referitor la modalitatea de realizare a ghidajului, la modalitatea de organizare a unei expoziții și la modalitatea de etalare a obiectelor religioase de patrimoniu mobil;
  • Vizite și ghidaje la Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași: Muzeul de Artă, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Ceasul din Turnul Palatului Culturii Iași;
  • Vizite de studiu la obiective cultural-religioase din Iași: Catedrala Mitropolitană, Biserica Trei Ierarhi, Mănăstirea Golia și altele.
20200825 - 01

25 august 2020 – Vizită de instruire desfășurată la Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova

Obiectivul principal al deplasării a fost cel de a instrui personalul monahal responsabil de viitorul muzeu din incinta Mănăstirii Căpriana, asupra modalității de monitorizare a parametrilor de mediu. În acest sens, echipa Liderului Beneficiar a efectuat demonstrații practice privind utilizarea termohigrometrelor și a prezentat modalitatea de monitorizare a valorilor zilnice ale parametrilor de mediu (temperatură și umiditate relativă).

Un alt obiectiv al deplasării a fost și cel de a verifica spațiul destinat viitorului muzeu. S-a constatat că, acesta este corespunzător din punct de vedere al normelor de conservare și al legislației în vigoare, fiind dotat cu senzori de incendiu, protecție a ferestrelor etc. Totodată, au fost realizate schimburi de informații cu privire la achizițiile prevăzute în proiect; aceste discuții au avut loc între managerii de proiect, asistentul manager și cei doi responsabili cu achiziția, din echipa Liderului Beneficiar și din partea Beneficiarului.

Deplasarea s-a făcut cu vehiculul achiziționat prin proiect de către Liderul  Beneficiar.

Conf presa 3

28 iulie 2020 – Conferință de lansare a proiectului, la Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași

28 iulie 2020 – Conferință de lansare a proiectului, la Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași, cu participarea autorităților locale, reprezentanți ai unor instituții de cultură, instituții de cult, profesori și studenți ai unor universități din Iași, centre de cercetare, organizații neguvernamentale. Echipa  partenerului de proiect de la Mănăstirea Căpriana, a fost și ea prezentă la acest eveniment, via Skype. Conferința s-a desfășurat în condiții speciale care au vizat respectarea măsurilor de distanțare fizică și de prevenție, în contextul pandemiei COVID-19.